Thong Diep Cuoc Song

THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNGSai thì sửa! Ngã thì đứng dậy!Không biết thì hỏi!Không đi thì chẳng bao giờ tới !Tin vào những điều tốt đẹp!Tha thứ rồi thì hãy quên đi!Cho đi thì đừng tính toán!Nghĩ tích cực! Tin

Thong Diep Cuoc Song

THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNGSai thì sửa! Ngã thì đứng dậy!Không biết thì hỏi!Không đi thì chẳng bao giờ tới !Tin vào những điều tốt đẹp!Tha thứ rồi thì hãy quên đi!Cho đi thì đừng tính toán!Nghĩ tích cực! Tin vào Hạnh Phúc!Yêu ai thì nói ra! Cười thật nhiều!Hôn thật chậm!Đừng chần chừ nữa…Vậy thôi!Là SỐNG TRỌN VẸN rồi!

DOWNLOAD NOW