app icon 5.0
0.00
upvote Upvote
upvote Call
upvote Schedule
upvote Copy Link
upvote Share

Download Application

google-playlogoGoogle Play applelogoApple Store
qrcode

THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNGSai thì sửa! Ngã thì đứng dậy!Không biết thì hỏi!Không đi thì chẳng bao giờ tới !Tin vào những điều tốt đẹp!Tha thứ rồi thì hãy quên đi!Cho đi thì đừng tính toán!Nghĩ tích cực! Tin vào Hạnh Phúc!Yêu ai thì nói ra! Cười thật nhiều!Hôn thật chậm!Đừng chần chừ nữa…Vậy thôi!Là SỐNG TRỌN VẸN rồi!

Read more

0.00

0 Reviews